Nagpur Division

Nagpur District Office

43,Karnal Baug, Main Road, Model Mill Square, Nagpur – 440 002.

Nagpur Bharat Scouts & Guides
PRO
+91 0712-2720038

Bhandara District Office

Opp. Ankur Nursing Home, Takiya Ward, Bhandara – 441904.

Bhandara Bharat Scouts & Guides
PRO
+9107184-253230

Gondia District Office

N. P. Primary School, Civil Line,
Gondia – 441 601.

Gondia Bharat Scouts & Guides
PRO
+91 07182-230102

Chandrapur District Office

1773, Sadashiv Peth, Near Bhikardas Maruti, Pune  – 411 030.

Pune Bharat Scouts & Guides
PRO
+91 020-24473210

Wardha District Office

Near Maha Marg Bus Depot, Mumbai Naka, Nasik – 422 002

Nasik Bharat Scouts & Guides
PRO
+91 0253-2594229

Gadchiroli District Office

Rajashree Shahu S/G Bhavan, 17-E,Mary Whether Pavilion, New Palace Rd. Kolhapur-416003.

Kolhapur Bharat Scouts & Guides
PRO
+91 0231 - 2659632