दिनांक 6.8.2022 रोजी झालेल्या ऑनलाईन राष्ट्रपती प्रमाणपत्र परीक्षेचा निकाल लवकरच राष्ट्रीय कार्यालया कडून जाहीर होणार आहे.