स्काउट गाईड राज्य मेळावा

स्काउट गाईड राज्य मेळावा


दि. 01 ते 07 डिसें 2018 या कालावधित आयोजित स्काउट गाईड राज्य मेळावा, मेहरबाबा ट्रस्ट, अरणगाव अहमदनगर येथे संपन्न होत आहे. त्याबाबत माहिती देणारा हा अहवाल.

2 (5)2 (4)2 (3)2 (2)2 (1)2 (20)2 (19)2 (18)2 (17)2 (16)2 (15)2 (14)2 (13)2 (12)2 (11)2 (10)2 (9)2 (8)2 (7)2 (6)
स्काउट गाईड राज्य मेळावा उद्घाटन सोहळा

 

1 (5)1 (4)1 (3)1 (1)1 (20)1 (19)1 (18)1 (17)1 (16)1 (15)1 (14)1 (13)1 (12)1 (11)1 (10)1 (9)1 (8)1 (7)1 (6)

स्काउट गाईड राज्य मेळावा

 

 

स्काउट गाईड राज्य मेळावा प्रेस कव्हरेजLeave a Reply